ΠΩΣ ΝΑ ΔΩ ΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ενότητα i
RSS Feed - Site Map - Επικοινωνία
Τι λένε τα Βlogs | Τι λένε τα Οικονομικά Sites | Τι λέγεται στα Αθλητικά | Τι λένε οι Ειδήσεις | Celebrities | Δημοφιλή | Auto-Moto | Τεχνολογική Ζωή | Μαγειρική | Ευκαιρίες - Αγορές | Video | Όλες οι δημοσιεύσεις

ΠΩΣ ΝΑ ΔΩ ΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Την 10η παρτίδα εκκαθαριστικών σημειωμάτων ταχυδρόμησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, σε 412.587 φορολογούμενους, εκ των οποίων οι 109.429 θα λάβουν χρεωστικό

εκκαθαριστικό και θα .. ευρώ, ενώ 190.868 θα πάρουν μηδενικό εκκαθαριστικό σημείωμα. Συνολικά θα εισρεύσουν στα ταμεία 194,7 εκατ. ευρώ.

Τη 10η παρτίδα εκκαθαριστικών σημειωμάτων ταχυδρόμησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, σε 412.587 φορολογούμενους, εκ των οποίων οι 109.429 θα λάβουν χρεωστικό εκκαθαριστικό και θα .. ευρώ, ενώ 190.868 θα πάρουν μηδενικό εκκαθαριστικό σημείωμα. Συνολικά θα εισρεύσουν στα ταμεία 194,7 εκατ. ευρώ.

ΣΤΗ ΦΟΡΟΑΦΑΙΜΑΞΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -- Τη νέα σχεδιαζόμενη αύξηση του ΦΠΑ, με τη μεταφορά από το χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ του 11% στον υψηλό του 23% για σημαντικό ποσοστό (περισσότερο από 30%) αγαθών και .. -- Την εισαγωγή «πράσινου φόρου» στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. -- Τη μη χορήγηση τιμαριθμικής προσαρμογής των συντάξεων, που θα στερήσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ από τους συνταξιούχους. -- Τη θέσπιση τεκμηρίων φορολόγησης των επαγγελματιών, με στόχο την αφαίμαξη ακόμα 400 εκατ.

Το ελάχιστο ύψος των ετήσιων δαπανών πρέπει να ανέρχεται στο δέκα τοις εκατό (10%) του ατομικού εισοδήματός του το οποίο φορολογείται με τις γενικές διατάξεις αν αυτό είναι μέχρι δώδεκα χιλιάδες (12... Όταν οι δαπάνες είναι περισσότερες από τις απαιτούμενες και μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ ατομικά ή τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για οικογένεια, ο φορολογούμενος δικαιούται και μείωση φόρου ίση με το δέκα τοις εκατό (10%) της διαφοράς μεταξύ των δηλούμενων και των απαιτούμενων δαπανών. Όταν οι δαπάνες είναι λιγότερες από τις απαιτούμενες, ο φορολογούμενος επιβαρύνεται με ποσοστό φόρου ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού των

Σύμφωνα

με τις οδηγίες που δόθηκαν ,οι φορολογούμενοι υποβάλλουν τις αποδείξεις δαπανών σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα ή σε κλειστό φάκελο στην αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματός του ΔΟΥ στον .. 3 του άρθρου 9 του ΚΦΕ, ποσοστό των οποίων μειώνει το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα ,δηλαδή τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης, οι δαπάνες για ενοίκιο κύριας κατοικίας, για παράδοση κατ’ οίκον μαθημάτων ή για φροντιστήρια, για τόκους στεγαστικών δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας, για δικηγόρους λόγω παροχής νομικών υπηρεσιών κλπ, όπως και δαπάνες, ποσοστό των οποίων εκπίπτει από το ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων,

3 του άρθρου 9 του ΚΦΕ, ποσοστό των οποίων μειώνει το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα ,δηλαδή τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης, οι δαπάνες για ενοίκιο κύριας κατοικίας, .. · Για την κάλυψη του αφορολογήτου απαιτούνται αποδείξεις ίσες με το 10% του ατομικού εισοδήματός του το οποίο φορολογείται με τις γενικές διατάξεις αν αυτό είναι μέχρι δώδεκα χιλιάδες (12.000) και αν είναι μεγαλύτερο από δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, στο τριάντα τοις εκατό (30%) για το τμήμα αυτού πάνω από τα δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ. Η προσαύξηση του αφορολογήτου ποσού του υπόχρεου λόγω των τέκνων που τον βαρύνουν δε συνδέεται με

Το ποσό των δαπανών μερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός τους που δηλώνεται με την αρχική δήλωσή τους και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις. Αφορολόγητο ποσό φορολογουμένου : (12.000) ευρώ " " συζύγου : (6.000) " 2ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : Ετήσιο δηλούμενο εισόδημα: Υπόχρεου : 28.300 ευρώ Συζύγου : 16.800 " Οικογενειακό : 45.100 " Δηλούμενο ποσό αποδείξεων: (5.500) ευρώ Απαιτούμενο ποσό αποδείξεων: Υπόχρεου : (12.000Χ10%)+(16.300Χ30%)=1.200+4.890= 6.090 ευρώ Συζύγου : (12.000Χ10%)+(4.800Χ30%)=1.200+ 1.440= 2.640 " Συνολικό ποσό : : 8.730 " Επιμερισμός ποσού δηλούμενων αποδεί&

Κλιμάκιο Φορολογικός Φόρος Κλιμακίου (ευρώ) Σύνολο Εισοδήματος (ευρώ) Σύνολο Φόρου (ευρώ) Εισοδήματος Συντελεστής (ευρώ) (%) 12.000 0 0 12.000 0 4.000 18 720 16.000 720 6.000 24 1.440 22.000 2.160 4...

Το ποσό των δαπανών μερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός τους που δηλώνεται με την αρχική δήλωσή τους και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις. Αφορολόγητο ποσό φορολογουμένου : (12.000) ευρώ » » συζύγου : (6.000) » 2ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : Ετήσιο δηλούμενο εισόδημα: Υπόχρεου : 28.300 ευρώ Συζύγου : 16.800 » Οικογενειακό : 45.100 » Δηλούμενο ποσό αποδείξεων : (5.500) ευρώ Απαιτούμενο ποσό αποδείξεων : Υπόχρεου : (12.000Χ10%)+(16.300Χ30%)=1.200+4.890= 6.090 ευρώ Συζύγου : (12.000Χ10%)+(4.800Χ30%)=1.200+ 1.440= 2 .640 » Συνολικό ποσό : : 8.730 » Επιμερισμός ποσού δηλούμενων αποδείξεων: Υπόχρεου :

Οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος. 12.000 Τι συμβαίνει όταν οι δαπάνες είναι περισσότερες ή λιγότερες από τις απαιτούμενες Όταν οι δαπάνες είναι περισσότερες από τις απαιτούμενες και μέχρι 15.000 ευρώ ατομικά ή τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για οικογένεια, ο φορολογούμενος δικαιούται και μείωση φόρου ίση με το 10% της διαφοράς μεταξύ των δηλούμενων και των απαιτούμενων δαπανών. Όταν οι δαπάνες είναι λιγότερες από τις απαιτούμενες, ο φορολογούμενος επιβαρύνεται με ποσοστό φόρου

Για εισόδημα έως 12.000 ευρώ ο φορολογούμενος χρειάζεται να προσκομίσει αποδείξεις ύψους 10% του εισοδήματός του. Οταν οι δαπάνες είναι περισσότερες από τις απαιτούμενες και μέχρι 15.000 ευρώ ατομικά ή 30.000 ευρώ για οικογένεια, ο φορολογούμενος δικαιούται και μείωση φόρου ίση με το 10% της διαφοράς μεταξύ των δηλούμενων και των απαιτούμενων δαπανών. Oταν οι δαπάνες είναι λιγότερες από τις απαιτούμενες, ο φορολογούμενος επιβαρύνεται με φόρο 10% του ποσού των δαπανών που υπολείπεται. Για ατομικό εισόδημα άνω των 48.000 ευρώ, οι απαιτούμενες δαπάνες είναι 12.

Δεσμευόμαστε απέναντι στους κτηνοτρόφους ότι στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα επιμένουμε για: Να δώσει κίνητρα και χρηματοδότηση η περιφέρεια για τη δημιουργία ενός νέου τύπου παραγωγικών συνεταιρισμών, . Μέσα από νέου τύπου παραγωγικούς συνεταιρισμούς μπορεί να υπάρξει μαζική προμήθεια ζωοτροφών, αγορά ψυγείων, δημιουργία εμφιαλωτηρίων και τυποποιητηρίων κ.λ.π. Κτηνιατρική υποστήριξη από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας. Κατασκευή των απαραίτητων έργων υποδομής για τους κτηνοτρόφους (εγγειοβελτιωτικά, δρόμοι, ηλεκτροφωτισμός, κ.λπ.).

«Κανένας ηγεμόνας της αρχαιότητας δεν σαγήνευσε τόσο τη φαντασία», αναφέρει το εισαγωγικό σημείωμα της έκθεσης. «Αφησε πίσω του, στις χώρες που κατέκτησε, μια ανθεκτική επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και έγινε υπόδειγμα για ηγέτες σε όλο τον κόσμο». Στα εκθέματα, που χρονολογούνται από την κλασική αρχαιότητα έως τους νεότερους χρόνους, περιλαμβάνονται αρχαία αντικείμενα –γλυπτά, σφραγίδες, νομίσματα– καθώς επίσης μεταγενέστερα έργα (πίνακες, ταπισερί, χειρόγραφα) από τη Δύση και την Ανατολή. [kathimerini.gr] The immortal Alexander

Η νέα φορολογική «σοδειά» θα προέλθει: • Από την εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης 1 δισ. ευρώ. • Από την αύξηση των αντικειμενικών τιμών στα ακίνητα 400 εκατ. ευρώ • Από την αύξηση του μεσαίου συντελεστή του ΦΠΑ από το 11% στο 13% • Από την φορολόγηση των αυθαιρέτων κτισμάτων 800 εκατ.


Search Expression: ΠΩΣ ΝΑ ΔΩ ΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Αυτόματη Δημιουργία 28/10/2010

Ενότητα: Ενότητα i

Πηγή: Συλλογή από web spider


Κατηγορία a | Κατηγορία b | Κατηγορία c | Κατηγορία d | Κατηγορία e | Κατηγορία f | Κατηγορία g | Κατηγορία h | Κατηγορία i | Κατηγορία j | Κατηγορία k | Κατηγορία l | Κατηγορία m | Κατηγορία n | Κατηγορία o | Κατηγορία p | Κατηγορία q | Κατηγορία r | Κατηγορία s | Κατηγορία t | Κατηγορία u | Κατηγορία v | Κατηγορία w | Κατηγορία x | Κατηγορία y | Κατηγορία z | Κατηγορία 0 | Κατηγορία 1 | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Κατηγορία 4 | Κατηγορία 5 | Κατηγορία 6 | Κατηγορία 7 | Κατηγορία 8 | Κατηγορία 9 | Ενότητα a | Ενότητα b | Ενότητα c | Ενότητα d | Ενότητα e | Ενότητα f | Ενότητα g | Ενότητα h | Ενότητα i | Ενότητα j | Ενότητα k | Ενότητα l | Ενότητα m | Ενότητα n | Ενότητα o | Ενότητα p | Ενότητα q | Ενότητα r | Ενότητα s | Ενότητα t | Ενότητα u | Ενότητα v | Ενότητα w | Ενότητα x | Ενότητα y | Ενότητα z

Το περιεχόμενο των παραπομπών και τα αποσπάσματα κειμένου προέρχονται από εξωτερικές ιστοσελίδες. Έχουν συγκεντρωθεί και δημοσιευτεί με αυτόματο σύστημα χωρίς να ελεγθούν από κάποιο πρόσωπο και δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

Αν βρείτε κάποιο κείμενο που θεωρείτε προσβλητικό, ανάρμοστο ή απλώς λανθασμένο παρακαολύμε επικοινωνήστε μαζί μας για τη διαγραφή/αντικατάστασή του.

Copyright © 2010